PL | EN

Referencje

HANPIK Sp. z o. o.

„Pracownicy AMP Partners Sp. z o.o. wykazali wysoki poziom kompetencji i zaangażowania, mają bardzo dobrą znajomość istniejących uwarunkowań budowlano – prawnych oraz spełnili oczekiwania Inwestora w zakresie świadczonych usług.” Zobacz całość

Neptune Kraków Sp. z o. o.

„Powierzone usługi zostały wykonane sprawnie i z należytą starannością. Rekomendujemy firmę AMP Partners Sp. z o.o. jako godną polecenia przy realizacji zadań inwestycyjnych.” Zobacz całość

MDR Dębica Sp. z o.o.

„Zastępstwo Inwestycyjne oraz nadzór Inwestorski prowadzono z należytą starannością oraz rzetelnością, a także zgodnie z wymoganiami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz zawartą umową.” Zobacz całość